Τηλέφωνο : 210 8084 662, Διεύθυνση :Κολοκοτρώνη 1 Κηφισιά 14562 Στο εμπορικό κέντρο SHOPPING LAND